Özgeçmiş
İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.Mecburi hizmetini  Ankara Çubuk Hastanesi Aile Planlaması merkezinde yaptı. Başarılı çalışmalarının sonucu olarak Dünya Sağlık Örgütünün bursu ile Londrada Aile Planlaması konusunda eğitim alıp çalışmalarda bulundu.

İstanbulda Ana-çocuk doktorluğu yaptı.

Uzmanlık eğitimi için A.B.D. e gitti, sınavları başarı ile vererek Pediatri- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  dalında asistanlığı yaparak uzmanlığını aldı.

Türkiyeye dönerek özel hastanelerde çalıştı.

Halen ,  A.B.D. ve Türkiyede Pediatri uzmanlığı diploma ve yetkilerine sahip olarak özel muayenehanesinde gelecek nesilllerin sağlıklı ve başarılı yetiştirilmesine katkıda bulunmak  için çalışmalarını  sürdürmektedir.

Evli ve bir çocuk annesidir.

Üye olduğu kuruluşlar:

İstanbul Tabib Odası

Amerikan Pediatri Akademisi

Türk Amerikan Doktorları (abcd.org.tr) Derneği

Her yıl ABD de ve Türkiyede yapılan pediatri kongrelerine katılmakta Amerikan Pediatri Derneği üyeliği ile son yayın ve araştırmaları yakından izlemektedir.